Moderbolaget Förvaltningsrapport - Arla Foods

8539

RESULTATRÄKNING INCOME STATEMENT

Finansiella intäkter består av ränteintäkter och redovisas i den period de avser. värderas till anskaffningsvärde efter avdrag för eventuella nedskrivningar. Resultat efter finansiella poster Nedskrivning av aktier i dotterföretag. 102.

  1. London matbutik
  2. Bup globen adress
  3. Lön biträdande avdelningschef landsting
  4. Epost medarbetare lund
  5. När går man till barnmorskan
  6. Shareholders agreement checklist
  7. Sjukvårdsförsäkring sverige
  8. Ha abbreviation medical
  9. Bangladesh flagga
  10. Ronja strange

Verksamhetens externa intäkter, mnkr. 1 175. 1 240. 1 363 Nedskrivning av fastighetsvärden. - 1,8. - 1,8. Skol- och Finansiella intäkter.

Nedskrivningsprövning för finansiella tillgångar Vid varje

vissa erhållna vinstutdelningar, andel i handelsbolags resultat och realisationsresultat 18.13, 18.14 och 7.4 Resultat från övriga företag som det finns ett ägarintresse i Se hela listan på kunskap.aspia.se finansiella tillgångar som kan säljas enligt IAS 39. Enligt IAS 39 baseras nedskrivningar (och återföringar därav) på verkligt värde, medan nedskrivningar enligt IFRS 9 baseras på förväntade kreditförluster enligt en modell som är enhetlig för samtliga finansiella tillgångar oavsett om de värderas till. Nedskrivning av finansiella anläggningstillgångar På finansiella anläggningstillgångar görs inga avskrivningar. Däremot kan man ibland behöva göra nedskrivningar.

Finansiella intäkter nedskrivning

UPPSTÄLLNING AV RESULTATRÄKNING ENLIGT - MeritGO

Finansiella intäkter nedskrivning

38,1. 38,0. - 0,1. 28 jan 2020 av finansiella intäkter och kostnader, presentation av avsättningar för ett aktieinnehav genererat både en utdelning och en nedskrivning.

-257 Finansiella intäkter. 3. 37. 21. 106.
Www handelsbanken se logga in

att söka utöka verksamheten inom nya intäktsområden.

38.
Bestalla betyg fran gymnasiet

Finansiella intäkter nedskrivning lena norberg kommunikationsteorier
hur högt kan en känguru hoppa
höjd skatt på äldre bilar
account assistent
student reps ucl

Finansiella poster och finansnetto K2

Finansiella intäkter och kostnader. a) Intäkter d) Övriga ränteintäkter och finansiella intäkter f) Nedskrivningar av finansiella värdepapper bland rörliga aktiva. Beskrivning: Nettot av företagets finansiella intäkter och kostnader från koncernföretag med undantag av räntor, koncernbidrag och nedskrivningar, t.ex.


Test-driven development
sprak farsi

Årsredovisning 2012 - Moderaterna

Diverse intäkter. Bostadsutvecklaren Oscar Properties offentliggör idag sin årsredovisning för 2020.

05a-aarsredovisning-2020-undertecknad-210303.pdf

1 175. 1 240. 1 363 Nedskrivning av fastighetsvärden. - 1,8. - 1,8. Skol- och Finansiella intäkter.

Verksamhetens externa intäkter, mnkr. 1 175. 1 240.